Classic Vehicle Club Zeeuws-Vlaanderen Hero

Privacyverklaring


CVCZV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van CVCZV of omdat u zich heeft aangemeld als deelnemer van een evenement van de club. 
CVCZV beschikt over de volgende (persoons)gegevens.

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jaar van inschrijving
 • Autogegevens
 • Betalingsstatus
 • Betaalwijze
 • Foto’s en beeldmateriaal

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in:

 • Computer ledenadministratie (secretaris)
 • Computer bestuursleden
 • Foto’s en beeldmateriaal worden ook opgeslagen op website van cvczv, de facebookpagina van de club en/of op Flickr.

CVCZV verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Registreren lidmaatschap
 • Versturen rekening contributie
 • Benaderen leden via telefoon of E-mail
 • Uitnodiging sturen evenementen
 • Uitnodiging sturen voor ALV
 • Publiceren foto- en/of beeldmateriaal

CVCZV bewaart uw persoonsgegevens zo lang u lid bent. Bij beëindiging van uw lidmaatschap worden uw gegevens binnen 1 jaar verwijderd uit onze ledenadministratie.

Door het insturen van het inschrijfformulier aanmelden lidmaatschap gaan wij er vanuit dat u instemt met het plaatsen en maken van foto’s en beeldmateriaal dat geplaatst kan worden op de website, facebook van oldtimerclub CVCZV.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cvcsecretaris@zeelandnet.nl . CVCZV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken , op uw verzoek reageren.

CVCZV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij delen de contactgegevens niet met derden.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met cvcsecretaris@zeelandnet.nl .

www.CVCZV.nl is een website van de oldtimerclub CVCZV.

CVCZV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacy beleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt het meest recente privacy beleid raadplegen via www.cvczv.nl

CVCZV is als volgt te bereiken.

Postadres: Mauritsfort 32, 4542 LB Hoek
E-mailadres: cvcseretaris@zeelandnet.nl