Classic Vehicle Club Zeeuws-Vlaanderen Hero
Reglement

De Regels


Het bestuur heeft besloten de regels rond het organiseren van ritten te verduidelijken en vast te leggen. Dit om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen bij zowel degenen die zich de inspanning getroosten om een rit te organiseren en de leden die de ritten rijden.

 1. Ritten worden georganiseerd door leden van de vereniging. Aan het begin van het seizoen, bij voorkeur tijdens de jaarvergadering is bekend wie wanneer een rit organiseert.
 2. Ritten kunnen zelf worden opgesteld of elders worden verkregen. De organisator bepaalt de wijze waarop de rit wordt beschreven (bolletje pijltje, foto's, etc.).
 3. De data waarop de ritten worden georganiseerd,worden bepaald door het bestuur van de vereniging
 4. De ritten vinden bij voorkeur plaats op zondag en starten over het algemeen om 11.00 uur en eindigen bij voorkeur omstreeks 17.00 uur. Hierbij wordt rekening gehouden met voldoende rust-/lunchtijd en een gemiddelde snelheid van circa 35 km/uur. Indien nodig kan een ander tijdstip afgesproken worden.
 5. Uiterlijk 3 weken voorafgaande aan de rit moet de evenementencoördinator (evco) de informatie hebben om de uitnodigingen naar de leden te verzorgen.
 6. De organisator(en) zorgen voor het rittenboek en stellen het maximum aantal deelnemende auto’s vast. Horeca gelegenheden die tijdens de rit aangedaan worden dienen vooraf te worden geïnformeerd over het te verwachten aantal personen en het te verwachten aantal menu’s. Dit om te lange wachttijden te voorkomen
 7. Voorafgaande aan de rit worden maximaal 2 koppen koffie/thee of 1 kop koffie/thee + bolus/cake o.i.d. per persoon aangeboden op kosten van de vereniging. Alle andere consumpties zijn voor eigen rekening.
 8. De ritten worden gereden op eigen risico. De deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersreglementen. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele claims. Deze clausule dient in het rittenboek te worden vermeld. Alleen met toestemming van het bestuur kunnen niet-leden deelnemen aan een evenement. Zij betalen in ieder geval €10,00 per persoon.
 9. Organisatoren ontvangen voor het organiseren van een rit een tegemoetkoming.

Bij een orïentatie rit dienen de volgende regels in acht genomen te worden.

 1. De oriëntatiepunten bevinden zich rechts van of voor de bestuurder tenzij anders vermeld. (dan staat vermeld: links staand).
 2. Oriëntatiepunten bestaande uit letters of cijfers worden vermeld tussen aanhalingstekens. Voorbeelden: bij “123” of na “Autobedrijf Jansen” rechts.
 3. Overige oriëntatiepunten worden omschreven zonder speciale aanduiding. Voorbeeld: voor rode fontein rechts.
 4. Een T-kruising is hetzelfde als een einde weg situatie